OTWIERAMY PONOWNIE 6 CZERWCA SOBOTA

/ / Bez kategorii

Drodzy klubowicze! Wracamy już w najbliższą sobotę 6 czerwca 🙂 czekamy na Was z niecierpliwością! Prosimy zapoznajcie się z poniższym regulaminem który będzie dostępny w klubie do podpisania przez każdego z Was. 😘Czekamy!

W związku z zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem COVID 19 podczas
korzystania z pomieszczeń i sprzętu w siłowni obowiązkiem jest stosować się do poniższych wytycznych zaleconych przez Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Obowiązuje limit ćwiczących osób w poszczególnych pomieszczeniach. Informujemy iż w sali do ćwiczeń mogą przebywać jednocześnie 62 osoby, w sali do crossfit 15 osób oraz w sali do sztuk walki 18 osób.

Każdy klient powinien:

– zachować dystans społeczny podczas ćwiczeń, podczas przebywania przy recepcji oraz w szatni (przynajmniej 2m) oraz nosić maseczkę, nie jest konieczne noszenie maseczki podczas wykonywania ćwiczeń
– w celu zachowania bezpieczeństwa z części sprzętu, który znajduje się zbyt blisko kolejnego urządzenia można korzystać jedynie naprzemiennie.
– dezynfekować sprzęt przed i po skończonym ćwiczeniu środkiem do tego przeznaczonym dostępnym w klubie
– przestrzegać ograniczenia co do liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach. W każdym z nich udostępniona jest informacja o maksymalnej liczbie osób.
– O godzinie 13:00 każdego dnia wprowadzamy 30 minutową przerwę techniczną, w celu dezynfekcji. Prosimy o zaplanowanie treningu i przybycia do siłowni tak aby nie musieli Państwo przerywać treningu, bądź oczekiwać na wejście do sal
– W celu zwiększenia Państwa bezpieczeństwa usunęliśmy wszystkie maty do ćwiczeń prosimy i przynoszenie własnych.
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa sauny pozostają wyłączone z użytkowania do odwołania
– Prysznice będą czynne, jednak będą podlegały ograniczeniom.
– obowiązkiem jest dezynfekcja rąk przy wejściu do klubu, przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. Płyn do dezynfekcji znajduje się w specjalnie oznaczonych do tego celu pojemnikach przy każdym wyjściu/wejściu z tych pomieszczeń.
– w przypadku wystąpienia objawów choroby podczas ćwiczeń należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie personel oraz stosować się do zaleceń.
– W przypadku wystąpienia objawów choroby w domu, prosimy o nie przychodzenie na trening i poinformowanie o tym fakcie właściwe jednostki.
– klienci którzy w sposób rażący będą naruszać zasady bezpieczeństwa, podlegać będą upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym bez możliwości zwrotu pieniędzy za karnet.

Jeżeli jesteś osoba z grupy wysokiego ryzyka (powyżej 60 roku życia lub cierpisz na choroby przewlekłe w tym otyłość) dla własnego bezpieczeństwa rozważ możliwość ćwiczenia korzystania z siłowni w mało popularnych godzinach lub zaniechania korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.